Biuletyn PTM 2/2016

 • 15 – 26 sierpnia 2016 - Wakacje Muzyczne z Pasją w Bachotku
 • 16 – 28 sierpnia 2016 – Lato w Teatrze
 • 19 sierpnia 2016 - koncert wykładowców Wakacji Muzycznych z Pasją w Brodnickim Domu Kultury
 • 25 sierpnia 2016 - koncert uczestników Wakacji Muzycznych z Pasją w Brodnickim Domu Kultury
 • 1 września 2016 - Perły Muzyki Kameralnej – koncert laureata nagrody PTM podczas Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego CK Dwór Artusa
 • 13 września 2016 – XVIII koncert towarzyski Wirtuozi Klasyki – Wakarecy Piano Duo w CKK Jordanki
 • 21 września 2016 – koncert uczestników Wakacji Muzycznych z Pasją w Sali Koncertowej ZSM w Toruniu
 • 21 września - Zebranie Zarządu PTM
 • 13 października 2016 - XIX koncert Towarzyski Vivant Professores
 • 7 listopada 2016 – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PTM
 • 22 listopada 2016 - XX koncert towarzyski Magdalena Kucharska in memoriam