Biuletyn PTM 3/2015

  • 22 września - koncert uczestników Wakacji Muzycznych z Pasją w Sali Koncertowej ZSM w Toruniu
  • 8 października 2015 odbyło się Zebranie Zarządu PTM
  • 15 października 2015 odbył się XIII Koncert Towarzyski Vivant Professores
  • 4 listopada 2015 miał miejsce XIV Koncert Towarzyski Marek Wakarecy in memoriam
  • 26 listopada 2015 PTM odbyło się Walne Zebranie Członków PTM