Na uczestników zakwalifikowanych do udziału w Wakacjach Muzycznych z Pasją czekamy w Bachotku 15 sierpnia od godziny 16.00. Prosimy pamiętać o pulpitach i instrumentach!
Pomorskie Towarzystwo Muzyczne reaktywowane w listopadzie 2012 roku stanowi kontynuację działalności założonego w 1921 roku jednego z najważniejszych stowarzyszeń w naszym regionie. Nawiązuje do jego tradycji oraz form działalności. Najważniejszym jego celem jest rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej i edukacji artystycznej w regionie oraz ich promocja w Polsce i Europie.

Pobierz deklarację   OPP (1%)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2015


Koncerty Wakacyjne

19 sierpnia 2016, godz. 16:30
Brodnicki Dom Kultury

24 sierpnia 2016, godz. 16:30
Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

25 sierpnia 2016, godz. 17:00
Brodnicki Dom Kultury
Towarzystwo współpracuje z:
Centrum Kultury Dwór Artusa
Zespołem Szkół Muzycznych
Projekty Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego
są finansowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Urząd Miasta Torunia.
Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego Rodzynki z Pozarządówki za cykl koncertów towarzyskich