większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 1/2019

Dnia 30 października 2019 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o zmianie treści statutu PTM. Zmiany dotyczą: punktu 18 rozdziału IV, który po zmianie brzmi:

Zgromadzenie Walne wybiera w tajnym głosowaniu prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną na kadencję czteroletnią. Prezes wybierany jest imiennie w głosowaniu tajnym, a Zarząd Towarzystwa konstytuuje się niezwłocznie, o czym prezes informuje Walne Zgromadzenie.