większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 2/2012

Dnia 16 października 2012 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej w składzie: