większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 11/2016

Dnia 7 listopada 2016 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o zmianie treści statutu PTM. Zmiany dotyczą:
 1. Punktu 2 Rozdziału II, który brzmiał:

  2. PTM realizuje swoje cele poprzez:
  a) Organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, wykładów, audycji, warsztatów, obozów i kolonii artystycznych oraz innych imprez artystycznych i edukacyjnych;
  b) Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;
  c) Współdziałanie ze szkołami, uczelniami oraz publicznymi i niepublicznymi placówkami kultury, a także organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
  d) Propagowanie wysokiej kultury muzycznej szczególnie na terenie małych ośrodków miejskich oraz gmin regionu;
  e) Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
  f) Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
  g) Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
  h) Promocja absolwentów szkół muzycznych z regionu;
  i) Starania o rozwój oferty muzycznej regionu;
  j) Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz działalności statutowej Towarzystwa;
  k) Udział w akcjach wymiany kulturalnej;
  l) Promocja dorobku muzycznego.

  Po zmianie Punkt 2 Rozdziału II brzmi:

  2. PTM realizuje swoje cele poprzez:
  a) Realizację zadań z zakresu edukacji, w tym głównie edukacji kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza poprzez: organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, festiwali, wystaw, audycji, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, obozów i kolonii, kampanii społecznych i promocyjnych oraz wszelkich imprez artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, także o charakterze profilaktycznym;
  b) Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;
  c) Współdziałanie ze szkołami, uczelniami oraz publicznymi i niepublicznymi placówkami kultury, a także organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
  d) Propagowanie kultury, w tym zwłaszcza wysokiej kultury muzycznej, szczególnie na terenie małych ośrodków miejskich oraz gmin regionu oraz wśród osób o utrudnionym dostępie do kultury
  e) Działalność wydawniczą, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
  f) Rejestrację i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
  g) Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
  h) Promocję absolwentów szkół muzycznych z regionu;
  i) Starania o rozwój oferty kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej regionu, zwłaszcza poszerzanie oferty muzycznej;
  j) Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz działalności statutowej Towarzystwa;
  k) Udział w akcjach wymiany kulturalnej;
  l) Promocję dorobku muzycznego.

 2. Punktu 4 Rozdziału II, który brzmiał:

  Do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego należą:
  a) Organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, wykładów, audycji, warsztatów, obozów i kolonii artystycznych oraz innych imprez artystycznych i edukacyjnych;
  b) Propagowanie wysokiej kultury muzycznej szczególnie na terenie małych ośrodków miejskich oraz gmin regionu;
  c) Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
  d) Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
  e) Opieka nad szczególnie uzdolnionymi uczniami i absolwentami szkół artystycznych;

  Po zmianie Punkt 4 Rozdziału II brzmi:

  4. Do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego należą:
  a) Realizacja zadań z zakresu edukacji, w tym głównie edukacji kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza poprzez: organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, festiwali, wystaw, audycji, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, obozów i kolonii, kampanii społecznych i promocyjnych oraz wszelkich imprez artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, także o charakterze profilaktycznym;
  b) Propagowanie kultury, w tym zwłaszcza wysokiej kultury muzycznej, szczególnie na terenie małych ośrodków miejskich oraz gmin regionu oraz wśród osób o utrudnionym dostępie do kultury;
  c) Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
  d) Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
  e) Opieka nad szczególnie uzdolnionymi uczniami, zwłaszcza uczniami i absolwentami szkół artystycznych;
  f) Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz realizacja zadań podnoszących kompetencje kadr kultury;
  g) Prowadzenie i wspieranie badań, w tym zwłaszcza badań i ewaluacji projektów edukacyjno- kulturalnych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

 3. Punktu 5 Rozdziału II, który brzmiał:

  5. Do odpłatnej działalności pożytku publicznego należą:
  a) Organizowanie warsztatów, obozów i kolonii artystycznych oraz innych imprez o charakterze edukacyjnym;
  b) Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
  c) Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;

  Po zmianie Punkt 5 Rozdziału II brzmi:

  5. Do odpłatnej działalności pożytku publicznego należą:
  a) Realizacja zadań z zakresu edukacji, w tym głównie edukacji kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza poprzez: organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, festiwali, wystaw, audycji, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, obozów i kolonii, kampanii społecznych i promocyjnych oraz wszelkich imprez artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, także o charakterze profilaktycznym;
  b) Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
  c) Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
  d) Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz realizacja zadań podnoszących kompetencje kadr kultury;
  e) Prowadzenie i wspieranie badań, w tym zwłaszcza badań i ewaluacji projektów edukacyjno- kulturalnych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.