większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 3/2021

Dnia 18 października 2021 roku podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o zmianie treści Regulaminu PTM.
Zmiany dotyczą:

Paragrafu 17 rozdziału III, który brzmiał:

Kandydatury do władz Towarzystwa zgłaszane są ustnie w czasie Zebrania przez uczestniczących w Zebraniu członków zwyczajnych Towarzystwa.

Po zmianie paragraf 17 rozdziału III brzmi:

Kandydatury do władz Towarzystwa zgłaszane są ustnie w czasie Zebrania przez uczestniczących w Zebraniu członków zwyczajnych Towarzystwa. Osoby nieobecne mogą kandydować po wyrażeniu pisemnej zgody.