większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 1/2022

Dnia 7 listopada 2022 roku podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej, która od 2023 r. wynosić będzie 80 zł rocznie dla Członków Zwyczajnych (młodzież szkolna do 18 roku życia oraz członkowie będący rencistami lub emerytami płacą 50% tej kwoty).