większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 2/2021

Dnia 18 października 2021 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej w składzie: