większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 12/2018

Dnia 16 listopada 2018 podczas Zebrania Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o odwołaniu z funkcji skarbnika Joanny Cieślikowskiej i powołaniu nowego skarbnika w osobie Roberta Matusiaka, który dotychczas pełnił funkcję członka Zarządu, a którą to funkcję przejęła Joanna Cieślikowska.

Skład Zarządu po zmianach: