większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 1/2023

Dnia 22 listopada 2023 roku podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o zmianie treści Statutu PTM. Zmiana polega na dodaniu w rozdziale II w punkcie 2 podpunktu „ł”, który brzmi: „opieka nad miejscami pamięci.”