większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 3/2012

Dnia 16 października 2012 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o przyjęciu nowej treści statutu PTM. Zmieniony statut stanowi załącznik do Uchwały.