większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 6/2013

Dnia 24 października 2013 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o zmianie treści statutu PTM. Zmiana dotyczy punktu 8 rozdziału IV, który brzmiał: Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej cztery tygodnie przed terminem zebrania. Po zmianie punkt 8 rozdział IV brzmi: Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej cztery tygodnie przed terminem zebrania.