Biuletyn PTM 1/2012

  • 16 października 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226 (protokół w załączniku).
  • 6 listopada 2012 spotkał Zarząd Towarzystwa, by sprecyzować szczegółu działalności na najbliższy rok (protokół w załączniku).
  • 19 listopada 2012 PTM otrzymał nowy wpis do KRS-u.
  • Poza tym zostały załatwione pozostałe formalności (REGON, NIP, nr konta w banku)