Biuletyn PTM 1/2015

  • 28 stycznia 2015 odbyło się Zebranie Zarządu PTM. Poruszono sprawy cyklu koncertów towarzyskich oraz przekształcenia Towarzystwa w organizację pożytku publicznego.
  • 4 lutego 2015 miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTM, dotyczące podjęcia uchwały o przekształceniu PTM w organizację pożytku publicznego
  • 8 lutego 2015 PTM współorganizowało koncert pn. „Poranek Seniora”
  • 3 marca 2015 PTM zdobyło status organizacji pożytku publicznego
  • 6 marca 2015 w Sali Koncertowej ZSM odbył się IX Koncert Towarzyski Zofia Nowak in memoriam, podczas którego wystąpili nauczyciele oraz szkolne zespoły rytmiczne i wokalne. W repertuarze znalazły się piosenki z Kabaretu Starszych Panów oraz standardy jazzowe.