Biuletyn PTM 1/2016

  • 15 stycznia 2016 - Zebranie Zarządu PTM
  • 18 - 23 stycznia 2016 - Zimowe Wakacje Muzyczne z Pasją w Górznie
  • 6 lutego 2016 - koncert uczestników Wakacji Muzycznych z Pasją
  • 16 lutego 2016 - koncert muzyki kameralnej w Sali Koncertowej ZSM w Toruniu
  • 25 lutego 2016 - rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Toruń 2016 oraz Konkursu na recenzję w ramach Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec
  • 10 marca 2016 - XV Koncert Towarzyski Kazimierz Kończewski in memoriam
  • 21 kwietnia 2016 - Zebranie Zarządu PTM
  • 8 maja 2016 - uroczysty XVI Koncert Towarzyski Muzyka Kompozytorów Toruńskich z okazji Jubileuszu 95-lecia PTM
  • 8 czerwca 2016 - XIII Koncert Kompozytorski Pięciolinia dla Papieża