Biuletyn PTM 1/2021

  • 2 czerwca 2021 Pięciolinia dla Papieża w Dworze Artusa
  • 13 czerwca 2021 Poranek Seniora w Dworze Artusa
  • 16 czerwca 2021 Zebranie Zarządu
  • 15 – 27 sierpnia 2021 – Wakacje Muzyczne z Pasją w Bachotku
  • 17 sierpnia 2021 - koncert wykładowców Wakacji Muzycznych z Pasją w Brodnicy
  • 25 sierpnia 2021 – koncert uczestników Wakacji Muzycznych z Pasją w Brodnicy
  • 28 sierpnia 2021 - koncert uczestników Wakacji Muzycznych z Pasją w Sali Wielkiej Dworu Artusa
  • 10-18 września 2021 Festiwal Młodej Muzyki 2021 obchody Jubileuszu 100-lecia istnienia