Biuletyn PTM 2/2013

  • 5 marca 2013 odbyło się II Zebranie Zarządu PTM. Poruszono sprawy cyklu koncertów towarzyskich oraz wakacji muzycznych z pasją w Bachotku.
  • 19 marca 2013 w Dworze Artusa odbył się I Koncert Towarzyski z udziałem muzyków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Rafała Kłoczki. Wykonano utwory toruńskich twórców.
  • 14 kwietnia 2013 PTM współorganizowało koncert pn. "Poranek dla Seniora".
  • wietnia 2013 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie podczas którego wybrano nowego skarbnika, Panią Joannę Cieślikowską.
  • 16 kwietnia 2013 miał miejsce Jubileuszowy Koncert Kompozytorski Magdaleny Cynk, który współorganizowało PTM.
  • 22 kwietnia 2013 PTM otrzymało nowy KRS.
  • 4 czerwca 2013 odbyło się III zebranie Zarządu PTM.
  • 14 czerwca 2013 w Kościele WNMP Towarzystwo współorganizowało koncert poświęcony bł. ks. S. W. Frelichowskiemu w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • 18 czerwca 2013 odbyło się IV zebranie Zarządu PTM z udziałem Pana Romana Rybackiego.