Biuletyn PTM 2/2018

  • 12 września 2018 – koncert Muzyka Kompozytorów Toruńskich w Sali Wielkiej Dworu Artusa
  • 14 września 2018 – koncert uczestników Wakacji Muzycznych z Pasją w Sali Koncertowej ZSM w Toruniu
  • 25 września 2018 – XXXI Koncert Towarzyski Bogdan Bilski in memoriam w Sali Wielkiej Dworu Artusa
  • 4 października 2018 - Zebranie Zarządu PTM
  • 11 października 2018 - XXXII Koncert Towarzyski Vivant Professores w Sali Koncertowej ZSM w Toruniu
  • 7 listopada 2018 – XXXIII Koncert Towarzyski Wirtuozi Klasyki w Sali Wielkiej Dworu Artusa
  • 15 listopada 2018 – Walne Zebranie Sprawozdawcze PTM