Biuletyn PTM 3/2013

  • 24 lipca - 31 lipca odbyły się Muzyczne Wakacje z Pasją w Bachotku.
  • 30 lipca w Brodnickim Domu Kultury miał miejsce II Koncert Towarzyski z udziałem Anny Marii Staśkiewicz, Katarzyny Budnik - Gałązki oraz Alicji Różyckiej.
  • 17 września odbyło się V zebranie Zarządu PTM, podczas którego omówiono dotychczasowe projekty oraz dyskutowano o planach na rok 2014.
  • 22 września w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się III Koncert Towarzyski podczas którego zaprezentował się Copernicus Brass.
  • 29 września PTM współorganizowało koncert pn. „Poranek dla Seniora” w Sali Wielkiej Dworu Artusa.
  • 24 października odbyło się VI zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków, podczas którego wybrano nowego wiceprezesa, Pana Roberta Matusiaka.
  • 1 grudnia ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego oraz Konkursu na Festiwalową Recenzję Muzyczną w ramach Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec w Sali Mieszczańskiej Ratusza.