Uchwała 10/2016

Dnia 7 listopada 2016 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej w składzie:
  • Krystyna Tubaja - przewodniczący
  • Justyna Sawicka – członek
  • Błażej Kwiatkowski - członek