Uchwała 12/2018

Dnia 16 listopada 2018 podczas Zebrania Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o odwołaniu z funkcji skarbnika Joanny Cieślikowskiej i powołaniu nowego skarbnika w osobie Roberta Matusiaka, który dotychczas pełnił funkcję członka Zarządu, a którą to funkcję przejęła Joanna Cieślikowska.

Skład Zarządu po zmianach:
  • Magdalena Cynk-Mikołajewska - prezes
  • Rafał Kłoczko - wiceprezes
  • Robert Matusiak - skarbnik
  • Magdalena Miszewska-Zasadna - sekretarz
  • Dagna Całbecka - członek
  • Joanna Cieślikowska - członek