Uchwała 2/2012

Dnia 16 października 2012 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej w składzie:
  • Michał Staśkiewicz - przewodniczący
  • Irena Bagińska - członek
  • Krystyna Tubaja - członek