Uchwała 2/2021

Dnia 18 października 2021 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

  • Sławomir Gawarkiewicz – przewodniczący
  • Justyna Sawicka – członek
  • Elżbieta Bieńkowska-Sarba – członek