Uchwała 9/2016

Dnia 7 listopada 2016 podczas Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o wyborze nowego Zarządu w składzie:
  • Magdalena Cynk-Mikołajewska - prezes
  • Rafał Kłoczko - wiceprezes
  • Joanna Cieślikowska - skarbnik
  • Magdalena Miszewska-Zasadna - sekretarz
  • Dagna Całbecka - członek
  • Robert Matusiak - członek